Pigma Sketch 2020: Sensoji Temple (Giải 3)

Tên tác phẩm: Sensoji Temple (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: TAT
Quốc gia: Malaysia

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Sensoji là đền thờ lâu đời nhất ở Tokyo, Nhật Bản. Nơi đầu tiên nhất tôi thăm viếng khi tôi du lịch đến Tokyo vào năm 2018. Tòa nhà tuyệt đẹp này là một trong những thắng cảnh có ý nghĩa ở Tokyo!