Cục gôm Sakura Foam Color có công nghệ tẩy bọt xốp được cấp bằng sáng chế vi mô mới để loại bỏ các vết than chì khỏi bề mặt giấy. Cục tẩy Sakura bao gồm các tế bào xốp siêu nhỏ được tạo ra giống như một mạng lưới xóa các dấu than chì và xóa tốt hơn trên bề mặt. Tác dụng như giấy nhám siêu mịn đi vào các rãnh nhỏ và các lỗ trên bề mặt giấy.
Chất lượng cao và tẩy xóa tốt hơn
Nhẹ và chất lượng xóa tốt
Tẩy gôm không bụi để giữ bàn luôn sạch sẽ.
Cục tẩy chống được vết dơ nên giữ bề mặt giấy vẫn sạch.
Dễ dàng xóa những nét nhỏ
Tẩy xóa hiệu quả mạnh