Mực bút Marker Sakura Color mờ đục.
. Màu sắc rõ ràng.
. Bám dính tốt hầu hết các bề mặt trên kim loại, thủy tinh, gỗ, nhựa, v.v.
Chiều rộng nét: 1,0mm (Fine) & 2,0mm (Medium).
. Có 5 màu thông thường và 2 màu huỳnh quang (Fine).
. Có 7 màu thông thường, Gold, Silver và 2 màu huỳnh quang (Medium).