Bút lông viết bảng Sakura Whiteboard có 2 loại: một đầu và hai đầu. Cho mực ra đều và dễ dàng xóa. Có 4 màu: Black, Red, Blue và Green.