Sakura Color đã cải thiện Pigma Micron bằng bút mới để viết hàng ngày. Khách hàng trung thành của bút Pigma Micron muốn lựa chọn ngòi phù hợp cho mỗi ngày, có nhiều mục đích sử dụng với cùng chất lượng mực Pigma.

 

Giới thiệu Pigma Micron PN - đầu nhựa bền (Plastic Nib) dễ viết với tám màu mực Pigma phổ biến. Độ rộng nét mảnh hoặc trung bình (0.4mm đến 0.5mm) có thể đạt được, dựa trên áp lực viết tay của bạn.

 

Cấu trúc ngòi đa giác cho phép dòng mực chảy đều dù viết nhanh hay chậm, cho người dùng thuận tay phải hay tay trái và viết ở góc. Lý tưởng để sử dụng trên giấy.