Pigma Sketch 2020: Night view of City Palace (Giải 2)

Tên tác phẩm: Night view of City Palace (Giải 2)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: ItezaTrueFlight
Quốc gia: India

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

PIGMA BRUSH

Loại bút khác:
GELLY ROLL WHITE

KOI WATER COLORS TUBE

KOI WATER BRUSH

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Khoảnh khắc đẹp nhất tôi nhớ khi du lịch ở Udaipur thành phố của những hồ nước, Venice của Ấn Độ. Khi đó tôi thấy cung điện của thành phố về đêm tại hồ Pichola. Đó là vẻ đẹp rất quyến rũ, rực rỡ trên toàn bộ mặt nước. Vì vậy tôi luôn muốn vẽ nó. Tôi đã xài bút Pigma Micron vẽ sketch và màu sắc sống động của Sakura Koi Watercolor cho việc sơn bằng cọ nước Sakura Koi. Và thêm phần nổi bật với bút Gelly Roll White.