- Khả năng tạo ra tông màu sáng bằng cách trộn Vàng hoặc Bạc với các màu thông thường.
- Có sẵn 22 màu Poster Sakura Color thông thường, Vàng, Bạc.
- 6 màu huỳnh quang cho chai thủy tinh 30ml.