Pigma Sketch 2020: 9-Story Pagoda (Giải 3)

Tên tác phẩm: 9-Story Pagoda (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Ria Ridwana
Quốc gia: Indonesia

Loại bút chính:
PIGMA MICRON PN
 
PIGMA BRUSH PEN

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Vẽ ngôi chùa 9-story trên đảo Kemaro. Tour tham quan di tích lịch sử đẹp trên đảo Kemaro, trong đó có chùa 9-story này. Bút Pigma Micron Sakura vẽ trên khổ giấy 29,7 x 42cm