Gelly Roll Moonlight có những màu sáng và rực rỡ nhất trong dòng Gelly Roll Sakura Color. Bút creamy ink, smooth ink và opaque ink dành cho vẽ chân dung, vẽ tự do và tô màu. Tất cả các màu đều sáng trên giấy trắng và tạo ra hiệu ứng nổi bật trên giấy đen, màu dạ quang cũng phát sáng dưới ánh sáng yếu. Gelly Roll Moonlight cũng sử dụng giống như bút sơn (paint pen) trên giấy màu, da động vật và hình chụp. Vì vậy đặt bút lên giấy và vẽ lên những sắc màu độc nhất của chính bạn. Mực Moonlight có 2 loại: Bền màu* và dạ quang**.