Pigma Sketch 2020: Japanese street (Giải 3)

Tên tác phẩm: Japanese street (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Raagib ansari
Quốc gia: India

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

Loại bút khác:
GELLY ROLL

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Tôi có được ý tưởng để vẽ đường phố Nhật Bản từ danh sách kinh nghiệm của tôi. Bởi vì tôi muốn du lịch đến những nơi đông đúc, hàng loạt cửa hàng và nhiều người, tôi đã vẽ bức tranh này. Kỹ thuật dùng để vẽ tác phẩm nghệ thuật này là hatching, cross hatching, scribbling và dot.