Pigma Sketch 2020: Osaka View (Giải 2)

Tên tác phẩm: Osaka View (Giải 2)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Daniela F. Cortez
Quốc gia: Chile

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

PIGMA BRUSH

PIGMA GRAPHIC

Loại bút khác:
GELLY ROLL WHITE

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Bức vẽ này được truyền cảm hứng bởi một trong những tấm hình yêu thích của tôi, được chụp ở Osaka năm 2017. Tôi muốn phần nổi bật chỉ với màu đỏ trong tác phẩm. Tôi đã thêm một vài nhân vật anime trong đám đông. Tôi đã dùng kỹ thuật dot với Pigma Micron 003-005-01-03-05, những vùng màu đen với Pigma Graphic 3, màu đỏ với Pigma Brush và chi tiết màu trắng với Gelly Roll 05.