NCP là một loại phấn màu (màu vẽ) bán cứng, được sử dụng tương tự như phấn màu dạng mềm (oil pastel). Rất êm ái và mềm mại khi vẽ trên giấy.