Kiểu dáng đẹp, ống kim loại cố định ruột chì và sử dụng hàng ngày!
Dòng bút chì cơ Sakura Color XS Series có ống kim loại cố định bảo vệ đầu bút chì khi sử dụng với thước kẻ hoặc vẽ. Bút chì có các đầu 0.5mm, 0.7mm và 0.9mm cho các đường kẻ mỏng đến đậm và linh hoạt tối đa khi viết hoặc vẽ. Cục gôm nằm trong nắp kim loại, dễ dàng mở ra và sử dụng.