Sakura Color đã hoàn thiện công nghệ dòng chảy của mực cho bút Gelly Roll Classic White hiện nay với 3 màu thịnh hành nhất ở 3 loại đầu bút khác nhau: 05 Fine, 08 Medium và 10 Bold. Mực màu trắng đục nằm đè lên màu đen, giấy màu và làm phần nổi bật khi vẽ hình và truyện tranh. Cho phần nhấn trong nghệ thuật dùng bút vẽ chữ kết hợp với các mẫu vẽ khác, sự kiện về màu sắc, tạo ra từng lớp màu trộn vào nhau và làm nổi bật khi vẽ chân dung. Nâng cao cấp độ nghệ thuật của bạn trong việc đi những đường nét mảnh và dầy, chi tiết nhỏ và dấu đậm độc đáo