Đặc biệt dành cho phủ màu trên kim loại.
. Mực sắc tố gốc cồn.
. Thích hợp để đánh dấu tạm thời trên kim loại.
. Có thể sơn lên lớp đã đánh dấu mà không cần xóa.
. Chiều rộng nét: 2.0mm (Fine), 3.0mm (Medium) và 10.0mm (Extra Bold).
. Sakura Color có 8 màu thông thường.
. Mực có thể nạp lại cho loại Medium và Extra Bold.
. Có thể thay đầu bút cho các dòng