Bút bi Nocks Pure Sakura Color màu trong ngọc trai.
- Tay nắm cao su hình tam giác.
- Điểm bút thu vào khi không xài.
- Đầu 0,7mm, Fine point.
- Có 5 màu sắc khác nhau.