Pigma Sketch 2020: Changing Route (Giải 3)

Tên tác phẩm: Changing Route (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Luz Alegría
Quốc gia: Mexico

Loại bút chính:
PIGMA MICRON PN
 
PIGMA MICRON

Loại bút khác:
KOI COLORING BRUSH PEN

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Đôi khi, chúng ta cần đi du lịch, để tiến về phía trước và bỏ lại những phiền muộn đằng sau. Quá khứ có thể đen tối nhưng tương lai thì luôn tươi sáng. Hy vọng bạn thích tác phẩm này!