Pigma Sketch 2020: Dream Away (Giải 3)

Tên tác phẩm: Dream Away (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Carina Schneider
Quốc gia: Germany

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Kỹ thuật: vẽ dot
Pigma micron 003, 005, 01