Pigma Sketch 2020: Chiloe (Giải 3)

Tên tác phẩm: Chiloe (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Romina Tapia
Quốc gia: Chile

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Palafitos de Castro, Chiloé