Pigma Manga 2020: Praia das Toninhas (Giải 1)

Tên tác phẩm: Praia das Toninhas (Giải 1)
Cuộc thi: Pigma Manga 2020
Họa sĩ: Evelise
Quốc gia: Brazil

 

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

PIGMA BRUSH

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Khi tôi nghĩ về du lịch tôi luôn nhớ đến vô số lần tôi đến Ubatuba, một thị trấn gần biển được biết đến ở bang Sao Paulo. Bãi biển tôi hay du lịch nhất được gọi là Praia das Tininhas. Có những con sóng mạnh nhưng vẫn tuyệt vời cho việc bơi. Một trong những điều gây sự chú ý cho tôi trên bãi biển này là sự hiện diện của loài chim được gọi là Bem-te-vi. Bay gần những con sóng và cố gắng bắt những động vật giáp xác nhỏ. Ngay cả với những con sóng lớn và nhanh, nó không bỏ đi và dường như không sợ con người đang đến. Lần tới tôi quay trở lại đó, tôi hy vọng thấy được chim Bem-te-vi lần nữa. Bức tranh tôi vẽ thể hiện sự khao khát đó.